INFLECTRA

100MG INF PLV CSL 1

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Obnovení 28.08.2017
Přerušení 15.08.2017 0194345, 0209370, 0210260, 0027283
Zahájení 01.12.2013

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam