BETMIGA

50MG TBL PRO 90

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Ukončení 31.01.2019 0193798
Přechod na jiný SÚKL kód
Zahájení 01.03.2014

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam