INDAPAMID PMCS

1,25MG TBL NOB 30

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Ukončení 03.04.2015 Lék v jiné síle
Zahájení 19.12.2013

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam