MIFEGYNE

200MG TBL NOB 3X1

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Zahájení 12.06.2014

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam