TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID EGIS

80MG/12,5MG TBL NOB 56 I

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 262,03 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Cena původce byla ohlášena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 128,88 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 193,59 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ?
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ?
Orientační prodejní cena ? 389,95 Kč
Orientační doplatek ? 196,36 Kč
Započitatelný doplatek ? 42,65 Kč
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ? 42,65 Kč
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam