AMLESSA

4MG/5MG TBL NOB 90

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Ukončení 01.11.2015 0178620, 0178621, 0187788, 0187793, 0206184, 0206185
Zahájení 04.06.2012

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam