ELIDEL

10MG/G CRM 15G

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Ukončení 27.11.2019 0232847
Přechod na jiný SÚKL kód
Obnovení 02.12.2014
Přerušení 10.11.2014 LP není nahraditelný
Zahájení 01.12.2011

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam