GRACIAL

TBL NOB 3X22

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Obnovení 14.05.2019
Přerušení 09.05.2019 Lék se stejnými indikacemi Výrobní důvody 22.5.2019
Zahájení 13.11.2014

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam