AEDON

5MG POR TBL DIS 28

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Zahájení 06.10.2016

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam