CONCOR COMBI

10MG/5MG TBL NOB 30

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 195,37 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 67,23 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 101,32 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ?
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ?
Orientační prodejní cena ? 292,43 Kč
Orientační doplatek ? 191,11 Kč
Započitatelný doplatek ? 132,42 Kč
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ? 132,42 Kč
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam