MISPREGNOL

400MCG TBL NOB 16 I

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Ukončení 17.04.2019 0183205
Přechod na jiný SÚKL kód
Zahájení 12.06.2014

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam