CONDROSULF

400MG CPS DUR 180(3X60)

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Obnovení 02.12.2013
Zahájení 03.06.2011

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam