ACETYLCYSTEIN DR.MAX

600MG TBL EFF 10

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Zahájení 17.01.2017

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam