AMLESSA

8MG/10MG TBL NOB 30

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Obnovení 28.11.2017
Ukončení 01.02.2016 0178626, 0178627, 0187812, 0187817, 0206190, 0206191
Zahájení 04.06.2012

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam