TRAJENTA

5MG TBL FLM 30X1

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 863,97 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Předběžně vykonatelná jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 450,72 Kč
Předběžně vykonatelná maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 653,67 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona. Rozhodnutí dosud nenabylo právní moci, je však předběžně vykonatelné.
Indikační omezení úhrady ? Linagliptin je hrazen v kombinaci s metforminem a v kombinaci se sulfonylureou a metforminem u pacientů, u nichž použití maximálních tolerovaných dávek zmíněných léčiv po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé kompenzaci diabetu definované jako hladina HbA1c nižší než 60 mmol/mol. Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 7 % či vyššímu poklesu hladiny HbA1c při kontrole po 6 měsících léčby, linagliptin není dále hrazen. V kombinaci s inzulinem nejsou léčivé přípravky s obsahem linagliptinu hrazeny.
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ?
Orientační prodejní cena ? 1198,74 Kč
Orientační doplatek ? 545,07 Kč
Započitatelný doplatek ? 528,50 Kč
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ? 528,50 Kč
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam