HIZENTRA

200MG/ML INJ SOL 1X10ML I

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 3336,07 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Cena původce byla ohlášena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 2009,53 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 2696,93 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? imunoglobuliny normální lidské pro s.c. aplikaci jsou předepisovány v indikacích: 1) Substituční léčba dospělých a dětí při syndromech primárního imunodeficitu jako: - kongenitální agamaglobulinémie a hypogamaglobulinémie - běžný variabilní imunodeficit - závažný kombinovaný imunodeficit - deficit podtříd IgG s opakujícími se infekcemi 2) Substituční léčba při myelomu nebo chronické lymfatické leukémii se závažnou sekundární hypogamaglobulinémií a opakujícími se infekcemi.
Specializace předepisujícího lékaře ? hematologie a transfúzní lékařství, dětská onkologie a hematologie
alergologie a klinická imunologie
Vykazovací limit ? E: Není-li s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku předepisování přípravku účelné přenést na jiného lékaře podle odstavce 2, v rozhodnutí se označí tento přípravek symbolem „E“.
Orientační prodejní cena ? 4357,23 Kč
Orientační doplatek ? 1660,3 Kč
Započitatelný doplatek ? 779,18 Kč
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ? 779,18 Kč
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam