KINITO

50MG TBL FLM 100(10X10)

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Ukončení 24.06.2019 0237596
Přechod na jiný SÚKL kód
Zahájení 08.07.2011

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam