TAZIP

4G/0,5G INF PLV SOL 10

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Přerušení 01.07.2020 0113424, 0141263
Výrobní důvody 2.1.2021
Přerušení 09.04.2020 0113424, 0141263
Výrobní důvody 30.06.2020
Obnovení 06.01.2020
Přerušení 29.04.2019 0141263
Výrobní důvody leden 2020
Přerušení 29.04.2019 0141263
Výrobní důvody 10.09.2019
Přerušení 29.04.2019 0141263
Výrobní důvody 29.06.2019
Obnovení 04.02.2019
Přerušení 31.10.2018 lék je nenahraditelný Výrobní důvody 20.02.2019
Obnovení 20.09.2018
Přerušení 12.04.2018 Lék není nahraditelný
Zahájení 11.03.2010
Zahájení 22.03.2010

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam