ROLPRYNA

4MG TBL PRO 28

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Ukončení 01.10.2015 0159541, 0178356, 0195752
Zahájení 12.09.2011

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam