EGOLANZA

20MG TBL FLM 28

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Ukončení 30.06.2018 0167701, 0025936, 0029627
nebo lék v jiné síle
Obnovení 28.10.2016
Přerušení 03.10.2016 0025936
Zahájení 26.09.2011

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam