DUODART

0,5MG/0,4MG CPS DUR 90

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 1656,03 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 1034,83 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 1514,87 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Fixní kombinace dutasterid/tamsulosin je hrazena pro dlouhodobou léčbu (nejméně 1 rok) středně těžké až těžké benigní hyperplazie prostaty. Pokračování léčby je možné na základě kontroly účinnosti prováděné nejvýše po osmi měsících.
Specializace předepisujícího lékaře ? urologie, dětská urologie, urogynekologie
Vykazovací limit ? E: Není-li s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku předepisování přípravku účelné přenést na jiného lékaře podle odstavce 2, v rozhodnutí se označí tento přípravek symbolem „E“.
Orientační prodejní cena ? 2222,61 Kč
Orientační doplatek ? 707,74 Kč
Započitatelný doplatek ? 707,74 Kč
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ? 707,74 Kč
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam