CASTISPIR

5MG TBL MND 28 I

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Obnovení 03.09.2019
Přerušení 02.07.2018 0118505, 0118511, 0132848, 0132849, 0132868, 0132954, 0147005, 0153254, 0156192, 0165145, 0165149, 0165616, 0184072, 0184078, 0053076
Obnovení 07.07.2016
Přerušení 13.06.2016 0118505, 0118511, 0125133, 0132848, 0132849, 0132868, 0144716, 0147001, 0147005, 0153254, 0165616, 0184072, 0184078, 0053076
Obnovení 27.02.2012
Přerušení 01.12.2011 0118511, 0125133, 0053076
Zahájení 17.10.2011

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam