SOLIFENACIN FARMAX

10MG TBL FLM 100 I

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Zahájení 18.04.2018

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam