ALENDRONAT ACTAVIS

70MG TBL NOB 12

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 427,64 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Cena původce byla ohlášena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 411,15 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 619,60 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Kyselina alendronová, risedronová a ibandronová (o síle 150mg v jedné tabletě) jsou předepisovány pacientům s osteoporózou prokázanou celotělovým denzitometrem (T skóre méně než -2,5SD) nebo osteoporotickou patologickou zlomeninou. Léčba je dlouhodobá, trvá nejméně dva roky. Terapie delší než dva roky je indikována pouze u nemocných s prokazatelnou zástavou úbytku kostní hmoty.
Specializace předepisujícího lékaře ? revmatologie, dětská revmatologie
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, traumatologie
vnitřní lékařství
gynekologie a porodnictví, dětská gynekologie
endokrinologie
Vykazovací limit ? L: Přípravek s preskripčním omezením je oprávněn předepsat k úhradě zdravotní pojišťovnou pouze lékař se specializovanou způsobilostí s označením odbornosti uvedené v preskripčním omezení, který má pro tuto specializovanou způsobilost uzavřenu se zdravotní pojišťovnou smlouvu o poskytování předmětné zdravotní služby, nebo jím písemně pověřený jiný lékař.
Orientační prodejní cena ? 619,60 Kč
Orientační doplatek ? 0 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam