NEOTIGASON

10MG CPS DUR 30

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Přerušení 15.11.2019 Lék není nahraditelný Výrobní důvody začátek června 2020
Obnovení 01.12.2018
Obnovení 15.06.2018
Ukončení 01.08.2018 Lék není nahraditelný
Obnovení 01.03.2009
Přerušení 28.11.2008 Lék s jinou účinnou látkou

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam