KARTESADA

150MG CPS DUR 56

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Zahájení 04.01.2018

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam