GABAGAMMA

300MG CPS DUR 2X100

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 1247,61 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Cena původce byla ohlášena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Předběžně vykonatelná jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 450,52 Kč
Předběžně vykonatelná maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 678,93 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona. Rozhodnutí dosud nenabylo právní moci, je však předběžně vykonatelné.
Indikační omezení úhrady ? 1) Přípravek je hrazen na základě preskripce neurologa a psychiatra pro léčbu parciálních záchvatů epilepsie se sekundární generalizací nebo bez ní. 2) Přípravek je hrazen v léčbě periferní neuropatické bolesti.
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ?
Orientační prodejní cena ? 1696,97 Kč
Orientační doplatek ? 1018,04 Kč
Započitatelný doplatek ? 13,00 Kč
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ? 13,00 Kč
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam