PRONTOFLEX 10%

100MG/ML DRM SPR SOL 25ML

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Zahájení 01.09.2009

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam