ČAJ ZE ŠALVĚJE

SPC 20 I

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Zahájení 18.02.2015

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam