CARDURA XL

4MG TBL PRO 30 PA

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 245,82 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Předběžně vykonatelná jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 66,92 Kč
Předběžně vykonatelná maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 100,10 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona. Rozhodnutí dosud nenabylo právní moci, je však předběžně vykonatelné.
Indikační omezení úhrady ? Doxazosin je hrazen: 1) na předpis urologa pro léčbu symptomů dolních močových cest na podkladě benigní hyperplazie prostaty na dobu šesti měsíců. Pokračování léčby je možné na základě kontroly účinnosti léčby, kterou provádí po šesti měsících vždy specialista, který přípravek indikoval. 2) na předpis geriatra, internisty, kardiologa a praktického lékaře pro léčbu rezistentní hypertenze při nedosažení cílových hodnot krevního tlaku nejméně trojkombinací. 3) na předpis endokrinologa, internisty a kardiologa a) pro léčbu sekundární hypertenze při feochromocytomu v předoperační a pooperační léčbě a při inoperabilních stavech. b) k přípravě před vyšetřením pro podezření na primární hyperaldosteronismus.
Specializace předepisujícího lékaře ? urologie, dětská urologie, urogynekologie
všeobecné praktické lékařství
kardiologie, dětská kardiologie, angiologie
vnitřní lékařství
geriatrie
endokrinologie
Vykazovací limit ? E: Není-li s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku předepisování přípravku účelné přenést na jiného lékaře podle odstavce 2, v rozhodnutí se označí tento přípravek symbolem „E“.
Orientační prodejní cena ? 366,23 Kč
Orientační doplatek ? 266,13 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam