BECLOMET NASAL AQUA 50 MCG, NOSNÍ SPREJ

50MCG/DÁV NAS SPR SUS 1X9ML/70DÁV

U léčivých přípravků, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění při poskytování ambulantní zdravotní péče, není cena regulována. Z tohoto důvodu nejsou údaje o cenách a úhradách uvedeny.

Zpět na seznam