BECLOMET NASAL AQUA 50 MCG, NOSNÍ SPREJ

50MCG/DÁV NAS SPR SUS 1X9ML/70DÁV

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Zahájení 01.02.2007

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam