STERILE WATER FOR INJECTION "FRESENIUS"

100% PAR LQF 40X100ML II

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Ukončení 31.01.2019 0230733
Přechod na jiný SÚKL kód
Zahájení 01.11.2018

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam