WARFARIN ORION

5MG TBL NOB 100

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Obnovení 23.01.2014
Přerušení 14.01.2014 0192342

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam