INDOMETACIN BERLIN-CHEMIE

100MG SUP 10

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Obnovení 20.11.2018
Přerušení 15.06.2018 Lék v jiné síle Výrobní důvody říjen 2018
Obnovení 20.11.2015
Přerušení 05.11.2015 Lék se stejnými indikacemi, s jiným složením léčivých látek

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam