FORTUM

500MG INJ PLV SOL 1

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Ukončení 28.07.2020 0231974
Přechod na jiný SÚKL kód
Přerušení 11.04.2018 Lék není nahraditelný
Obnovení 22.04.2015
Přerušení 15.12.2014 Lék v jiné síle

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam