ANDROCUR 100

100MG TBL NOB 50

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 1234,34 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 872,06 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 1262,09 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ?
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ?
Orientační prodejní cena ? 1679,90 Kč
Orientační doplatek ? 417,81 Kč
Započitatelný doplatek ? 188,14 Kč
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ? 188,14 Kč
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam