XALATAN

0,05MG/ML OPH GTT SOL 2,5ML I

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Zahájení 13.09.2013

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam