PRIORIX INJ. STŘÍKAČKA

INJ PLQ SOL ISP 1+1STŘ+2J

U léčivých přípravků, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění při poskytování ambulantní zdravotní péče, není cena regulována. Z tohoto důvodu nejsou údaje o cenách a úhradách uvedeny.

Zpět na seznam