BONEFOS

800MG TBL FLM 60

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 3694,44 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 1192,39 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 1632,43 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Léčivý přípravek je hrazen u pacientů a) s destrukcí kostí a/nebo hyperkalcemií provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich, b) s mnohočetným myelomem.
Specializace předepisujícího lékaře ? urologie, dětská urologie, urogynekologie
klinická osteologie
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, traumatologie
klinická onkologie, dětská onkologie a hematologie, radiační onkologie a onkogynekologie
vnitřní lékařství
hematologie a transfúzní lékařství, dětská onkologie a hematologie
Vykazovací limit ? E: Není-li s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku předepisování přípravku účelné přenést na jiného lékaře podle odstavce 2, v rozhodnutí se označí tento přípravek symbolem „E“.
Orientační prodejní cena ? 4806,63 Kč
Orientační doplatek ? 3174,2 Kč
Započitatelný doplatek ? 3174,20 Kč
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ? 3174,20 Kč
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam