ZINNAT

500MG TBL FLM 14

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Ukončení 03.02.2020 0231948
Přechod na jiný SÚKL kód
Přerušení 12.08.2019 0018547, 0200901, 0203272, 0203273, 0219578
Výrobní důvody polovina ledna 2020
Zahájení 16.02.2018

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam