LOCOID 0,1%

1MG/G UNG 15G

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Ukončení 01.10.2016 Lék se stejnými indikacemi s jiným složením léčivých látek
Obnovení 13.11.2015

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam