SEVREDOL

20MG TBL FLM 30

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Obnovení 15.02.2012
Ukončení 14.01.2011 lék v jiné lékové formě a síle

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam