MAGNEROT

500MG TBL NOB 100 I

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 291,08 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 21,32 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 32,13 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Léčivý přípravek je indikován v terapii onemocnění s prokázanou či suspektní hypomagnezémií. Léčivý přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění při podávání v podpůrné a doplňkové léčbě jiných onemocnění, jejichž souvislost s hypomagnezémií není jasně prokázána.
Specializace předepisujícího lékaře ? psychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie, gerontopsychiatrie
klinická onkologie, dětská onkologie a hematologie, radiační onkologie a onkogynekologie
neurologie, dětská neurologie
vnitřní lékařství
gynekologie a porodnictví, dětská gynekologie
geriatrie
Vykazovací limit ? L: Přípravek s preskripčním omezením je oprávněn předepsat k úhradě zdravotní pojišťovnou pouze lékař se specializovanou způsobilostí s označením odbornosti uvedené v preskripčním omezení, který má pro tuto specializovanou způsobilost uzavřenu se zdravotní pojišťovnou smlouvu o poskytování předmětné zdravotní služby, nebo jím písemně pověřený jiný lékař.
Orientační prodejní cena ? 432,45 Kč
Orientační doplatek ? 400,32 Kč
Započitatelný doplatek ? 400,32 Kč
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ? 400,32 Kč
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam