GIONA EASYHALER 400

400MCG INH PLV 2X100DÁV

SPC - Souhrn údajů o přípravku giona-easyhaler-400-spc.pdf
NR - Rozhodnutí o registraci
PIL - Příbalová informace giona-easyhaler-400-pil.pdf
PAR - Veřejná zpráva o hodnocení  
Text na obalu giona-easyhaler-400-obal.pdf
Braillovo písmo Schváleno – text na obalu odpovídá zákonným požadavkům.
Texty SPC a PIL u centralizovaně registrovaných léčiv (registrační číslo začínající EU) jsou uvedeny odkazem na stránky Evropské lékové agentury EMA. Manuál pro vyhledávání informací o registraci na stránkách EMA. Zde naleznete příslušné texty v kolonce Product Information – CS. Upozorňujeme, že EMA uvádí texty SPC a PIL společně v jednom souboru, a to souhrnně pro více sil nebo lékových forem léčivého přípravku. SÚKL neodpovídá za aktualizaci textů SPC a PIL na webových stránkách EMA.

PIL a SPC u registrací B, Q, C doporučujeme vyhledat u odpovídajících přípravků se stavem registrace R.

Zpět na seznam