ALOXI 250 MIKROGRAMŮ

IVN INJ SOL 250RG/5ML

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 1560,70 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 679,14 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 998,95 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Přípravek je hrazen v prevenci nauzey a zvracení v důsledku silného uvolnění serotoninu, navozeného cytotoxickou chemoterapií.
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ?
Orientační prodejní cena ? 2099,92 Kč
Orientační doplatek ? 1100,97 Kč
Započitatelný doplatek ? 1100,97 Kč
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ? 1100,97 Kč

Informace o druhé úhradě ze zdravotního pojištění

Zvýšená jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 1271,27 Kč
Zvýšená maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 1727,42 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Zvýšená úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení ? Přípravek je hrazen v prevenci nauzey a zvracení v důsledku silného uvolnění serotoninu, navozeného cytotoxickou chemoterapií v případě selhání předchozí léčby setrony I.generace (ondansetron, granisetron).
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ?
Orientační prodejní cena ? 2099,92 Kč
Orientační doplatek ? 372,5 Kč
Započitatelný doplatek ? 372,50 Kč
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ? 372,50 Kč
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam