PROTOPIC

0,03% UNG 30G

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 514,11 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 464,34 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 669,66 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Takrolimus v koncentraci 0,03% je hrazen k léčbě atopické dermatitidy (AD) u dětí (ve věku od 2 do 16 let), které trpí středně těžkou až těžkou AD tehdy, když v léčbě nesmí nebo by neměly být používány lokální kortikosteroidy (ať už pro plochu nevhodnou k aplikaci kortikosteroidů jako je obličej a šíje, pro nesnášenlivost kortikoterapie nebo pro její neúčinnost). Takrolimus 0,03% je dále hrazen u dospělých od 16 let se středně těžkou až těžkou AD, u kterých není takrolimus 0,1% tolerován. Krátkodobá léčba se ukončí, pokud léze vymizí zcela, téměř nebo přetrvávají pouze v mírné podobě. K udržovací léčbě je takrolimus hrazen u pacientů s vysokou frekvencí exacerbací (tj. 4x ročně nebo více), kteří reagovali nejpozději do 6 týdnů na léčbu takrolimem v masti 2x denně (léze vymizí zcela, téměř nebo přetrvávají pouze v mírné podobě). Po 12 měsících léčby lékař posoudí stav pacienta a rozhodne, zda v terapii pokračovat.
Specializace předepisujícího lékaře ? všeobecné praktické lékařství
dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost
dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, korektivní dermatologie
alergologie a klinická imunologie
Vykazovací limit ? L: Přípravek s preskripčním omezením je oprávněn předepsat k úhradě zdravotní pojišťovnou pouze lékař se specializovanou způsobilostí s označením odbornosti uvedené v preskripčním omezení, který má pro tuto specializovanou způsobilost uzavřenu se zdravotní pojišťovnou smlouvu o poskytování předmětné zdravotní služby, nebo jím písemně pověřený jiný lékař.
Orientační prodejní cena ? 736,93 Kč
Orientační doplatek ? 67,27 Kč
Započitatelný doplatek ? 67,27 Kč
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ? 67,27 Kč
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam