INTRONA

18MIU/3ML INJ/INF SOL 1X3ML

Kontaktní informace o Veřejně přístupné odborné informační službě (VPOIS), provozované držitelem rozhodnutí o registraci daného léku.

Název společnosti Merck Sharp & Dohme s.r.o.
Internetové stránky https://www.msd.cz/cs/human-health/product-information.xhtml
E-mail dpoc_czechslovak@merck.com
Telefon +420 233 010 111

Zpět na seznam