EXCIPIAL

CRM 100G

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Ukončení 04.02.2019 0218886
Lék s podobnými indikacemi
Převod registrace

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam