DALACIN

20MG/G VAG CRM 40G+3APL

Kontaktní informace o Veřejně přístupné odborné informační službě (VPOIS), provozované držitelem rozhodnutí o registraci daného léku.

Název společnosti Pfizer spol. s. r.o.
Internetové stránky http://www.pfizer.cz
E-mail Medicalinfo.cz@pfizer.com
Telefon 283 004 111

Zpět na seznam